Statuten zijn ‘grondwet’ voor verenigingen

Vereniging en stichting

Een vereniging is een vorm van samenwerking tussen minimaal twee personen met een gemeenschappelijk doel. De ledenvergadering is het belangrijkste orgaan. Voor verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid is een notariële akte nodig. De bestuurders zijn daardoor in principe niet hoofdelijk aansprakelijk. In de akte legt u statuten vast; zij fungeren als 'grondwet' van de vereniging. Een coöperatie is een bijzondere verenigingsvorm.

 

Statuten in de akte

Een stichting kent geen leden. Voor de oprichting is wel een notariële akte nodig. We nemen ook de statuten op. Een stichting kan al worden opgericht door één persoon. Vaak gaat het om een charitatief doel, maar dat is geen voorwaarde. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichters of bestuursleden.

 

Een vereniging of stichting? De keuze ligt niet altijd voor de hand. Laat u adviseren over de beste optie.

 

Bel ons voor een persoonlijke afspraak.

"Op ons kantoor staat een deskundig advies en snelle service centraal"
potret-ingrid-websize

Contact

Beatrixlaan 1, 1791 GA Den Burg  |   0222 315 241

© Notariskantoor Hoogerheide B.V. | Zilte Zaken